Make your own free website on Tripod.com

BERGAMA İSLAMİ ESERLERİ

     ANASAYFA
    ULUCAMİ
    SELÇUK MİNARESİ
    ÇUKURHAN
    TAŞHAN
    ŞADIRVAN CAMİ
 

    SELÇUK MÎNARESÎ

           Şadırvan Camisi yanındadır. "Arap Camisi"diye anılan yapıt yıkılmış ve günümüze yalnız minaresi kalmıştır. Buraya "Güdük Minare", "Çinili Minare" adları da verilmiştir. Minarenin ne zamandan kalma olduğu tartışma konusudur. Ancak yapı biçimi ve süsleme Selçuklu yapıtı olduğunu kanıtlamaktadır. Genel olarak XIV. yüzyıldan kaldığında birleşilir.

           Minare kesme ve yontma mermer bir altlık üzerine oturmaktadır. Bu
altlığın iki tarafı mermer plaka kaplı olup, öte yüzlerinden birinde niş,diğerinde kapı vardır. Bunlar dıştan Bursa, içten Selçuk tipi (beş taşlı)sivri kemerlidir. Kare altlıktan gövdeye geçişte uyam sağlamak için büyük oylumlar görülmektedir. Buradan şerefe yakınma değin 32x42 cm. boyutlarında sırlı ve renkli (lacivert, açık yeşil, tuğla rengi) tuğlalar kullanılmıştır. Böylece gövde Selçuklu örneğinde geometrik desenlerle bezenmiştir. Şerefenin alt kısmı taş stelaktitlerle işlenmiştir.
Şerefe korkuluğunu oluşturan sekiz köşenin her birindeki motifler ayrı
biçimdedir ve taş oymadır.

          Petek, taş ve tuğla karışık olarak yapılmıştır. Petek üstü ise altı ve üç köşeli sırlı tuğlalarla kaplanmıştır. Altı köşeli olanlar açık yeşil, üç köşeliler firuze rengindedir. Altı köşelilerin ortasındaki delikten geçen ve tuğlaları duvara bağlıyan çivilerin başları da sırla örtülmüştür.

          Minare külahı ahşap ve kargir karışımıdır. Üst kısminin dış etkilere karşı korunumu için sırlı tuğlalarla örtülmüş olduğu sanılmaktadır. Minarenin şerefesine kadar yüksekliği 17 metre olup 54 taş basamaktan oluşmaktadır.

           1930 yılında izmir valisi Kazım (Dirik) minareyi onartmış ve tarihsel özü olmayan köhne cami kalıntısını yıktırmıştır. Cami avlusunda
bulunan 15 kadar medrese odası da 1927 yılında yıkılmıştır