Make your own free website on Tripod.com

BERGAMA İSLAMİ ESERLERİ

    ANASAYFA
    ULUCAMİ
    SELÇUK MİNARESİ
    ÇUKURHAN
    TAŞHAN
    ŞADIRVAN CAMİ

 ŞADIRVANLI CAMİ

      Selçuk minaresinin yanında ve kendi adıyla
anılan bölgededir. Kapı üzerindeki mermer yazıtta H. 957 (M. 1550)
yılında, Osman oğlu Hacı Hasan tarafından yaptırıldığı
anlaşılmaktadır.

      Kapısı, yedi parça mermerden ve basık kemerli olarak yapılmıştır.
Ahşap kapıların üzerinde demir işi halka ve maşalar yer alır.

12,5x12,5 metre kare boyutlu binanın dört duvarında sekiz köşe
geçmeli bir kubbe oturtulmuştur. Kubbede altı küçük pencere vardır. Alçı süsler sonradan yapılmıştır.

       Minber, büyük mermer plakalardan yapılmıştır. Güzel bir işçilik
varken sonradan yapılan onarımda bu özelliğini yitirmiş, kaba bir
görünüm almıştır.

      Mihrab sonradan alçı süslerle biçim kazanırken, iç taban 35 cm.
boyutunda kare tuğlalarla örülmüştür.Müezzin mahfeli kadınlara ayrılmış olduğu gibi ayrıca 2x9 m.ölçüsünde başka bir kadınlar bölümü daha vardır. Doğu tarafında 4,12 ölçüsünde ve üç kubbe ile örtülü son cemaat alanı yer alır. Bu kubbeler de kurşun kaplıdır. Son cemaat alanının yanında 2x17,5 metre boyutunda ahşap bir saya oluşturulmuştur.

       Güney-doğu köşesinde yer alan minare'nin kapısı cami içindedir.Altlığı dışında bu minare 1952 yılında yaptırılmıştır. 33 metre yüksekliğinde ve 93 ayaklıdır. Altlığın üst kısmındaki 5 cm. derinlik verilen sağır kemerli nişler ilginç bir sanat ve ustalığı yansıtmaktadır.Avluda bulunan şadırvan'ın Bergama voyvodası Abdullah Ağa tarafından, 1240 (1824) tarihinde yaptırıldığı anlaşılmaktadır.

      sadirvan2.jpg (15317 bytes)

sadirvan.jpg (14532 bytes)