Make your own free website on Tripod.com

BERGAMA TARİHİ ESERLERİ

asklepion | akropol | zeus | allianoi


blogo.gif (4831 bytes) KIZILAVLU
KIZILAVLU (SERAPİS TAPlNAĞI): Bu tapınak bugün Bergama kentinin içinde kalmıştır ve Kınık yolunun Bergama'ya girişindedir. Kızılavlu büyük bir yapı bileşimidir. Kazılar yapılırken buraya sonradan kurulmuş evler yıkılmış ve buna karşın 200x100 metre alan Bergama evlerinin altında kalmaktadır. M.S. II. yüzyılda imparator Hadrian (177-138) döneminde yapıldığı olasılığı güçlüdür.Bergam01.jpg (13617 bytes)

Bugün önceki alanın altından oldukça büyük bir tünel geçer ki bu Kozak Dağlarından gelen Selinos (Bergama Çayı) dır. C. Texier "Ne yerde ne gökte" adını bu nedenle vermiştir. Ondeki alanın batı duvarı, Salinns üzerindeki antik köprünün yakınında 13 metre kadarıyla ayakta durmaktadır. Asıl yapı ıse anıtsal bir tuğla yapıdır ve bu nedenle Kızılavlu denmiştir ki bu yapı 60x26 metre boyutlarında olup 19 metre olarak ayaktadır. Yapının yanlarında iki tane kule benzeri yuvarlak ek yapılar bulunur. Bunların da önünde üç yanı galerilerle kavlu1.jpg (15120 bytes)çevrili avlular yer alır. Avlular asıl yapının önüne bağlantılıdır. Burada bulunan insan biçiminde destek figürleri galerilerin çatısını taşırlar. Bunlar sırt sırta duran kadın ve erkek figürleri olup Mısır tipini canlandırırlar. Bu noktadan hareketle tapınağın Roma imparatorluğunun bir çok yerlerinde rastlanan İsis ve Harpokrates ile tanrı Serapis'e adanmış olması kanıtlanmaktadır. Ancak kazı ve araştırmalar henüz sonuçlanmamıştır.

Kızılavlunun eşiği 30 tonluk tek parça mermer bloktandır. Asıl yapının î metre genişlik ve 14 metre yükseklikte büyük bir kapı açıklığı vardır. Yapının ortalarında sığ bir havuz ve derin bir kuyu bulunmaktadır.Bunun arkasında bir podium ve üzerinde kült heykeli için altlık yeralır. Tapınağın içinde yüksek sütunların taşıdığı bir galeri dolaşır. Kutsal bölgenin tuğlaları renkli mermerlerle kaplıydı. Çatının durumu ise bilinmemektedir. Bizans çağında Kızılavlunun içine bir kilise yapılmıştır. Bazilikanın günümüze kalan duvarları insan boyundadır. Hıristiyanlığın ilk yedi kilisesinden biridir.


            TARİH        ANASAYFA