Make your own free website on Tripod.com

BERGAMA TARİHİ ESERLERİ

akropol | kızılavlu | zeus | allianoi

blogo.gif (5629 bytes)

  ASKLEPİON THEATRE


Sağlık yurdunun kuzeybatı ucunda ortalama 3500 kişi alan bir tiyatro bulunmaktadır. Bu ask1.jpg (9680 bytes)tiyatro, sarı kayalığın yontulması ile ortaya gelen yarım daire biçimindeki oyuğa oturtulmuştur. Su sızıntılarındanBergam02.jpg (21415 bytes) tiyatroyu korumak için de, alt katında kayaların oyulması ile bir kanal açılmıştır. Tiyatro ortasında bir koridor ile ikiye bölündüğü gibi, dikinede beş bölüme ayrılmıştır. 14 basamak oturağı bulunmaktadır.Oturma sıraları bugün ask2.jpg (6812 bytes)onarılmış olup, her yıl kermes şenliklerinde oyunlar verilmektedir. Basamakların en üstünde iyonik sütunlu galeri arkadan tiyatroyu sarar ve akustik özellik verir. Alt bölüm ile sahne arasındaki yarım daire biçimindeki alan, orkestra denilen yerdedir Tiyatronun sahne duvarı beş kapılı ve üç katlı idi. Tiyatronun çapı 60 metre olmaktadır. Loca önündeki Baküs heykeli eğlenceli yaşamın bir simgesiydi.
ASKLEPİONDA TEDAVİask3.jpg (7027 bytes)
Asklepiona inanarak,buraya şifa bulmaya gelen hastaların tedavisi,her şeyden önce temizlenerek,iyileşme amacı ile tanrıya dua edip,adak adadıktan sonra,uykuya yatıp,uykuda görülen rüyanın yorumlanması ve telkin esasına dayanıyordu.Şifalı kutsal su ve çamur banyoları,yararlı otlardan yapılan ilaçların yanısıra müzik,düzenlenen törenler ve temsiller tadavi yöntemleri olarak kullanılmıştır.
ask4.jpg (7824 bytes)Bu tedavi yöntemleri ve metotları ,özellikle rüya ile ilgili bilgilerin çoğu,kazılar sonucu ele geçen adak taşları ve yazıtlarınokunması sonucu öğrenilmiştir.
İyileşmeyecek ağır hastalar ve doğumlar asla içeriye alınmazdı.Uzak yerlerden bitkin ve yorgun gelen hastalar propylon avlusuna alınır,muayana edilir,teşhis konur,iyi olacak gibiyse asklepiona girmesine izin verilirdi.Hekimler hastaya "yat,uyuyuncaya kadardua et,Tanrı senin derdinin devasını sana bildirecektir.Ne görürsen,ne duyarsan bize anlat" diye telkin ederlerdi.

            Tarih  |  Anasayfa