Make your own free website on Tripod.com

                  BERGAMA TARİHİ ESERLERİ

A
          ANASAYFA
          KIZILAVLU
          AKROPOL
          ASKLEPİON
          ALLİANOİ
          ZEUS
Derleyen :Dr.M.Cirban mcirban@ttnet.net.tr

ASKLEPİON

          M.Ö. 4'üncü yüzyıla uzanan geçmişiyle Asklepieon Sağlık Kenti, mitolojideki sağlık tanrısı Asklepieos'a adanarak yapılmış ve M.S. 5'inci yüzyıla kadar, ünlü bir tedavi merkezi olarak etkinliğini sürdürmüştür. Bergama'nın eski çağlarda önemli bir sağlık kenti olduğunu ispatlayan Asklepieon'un giriş kapısı, bu gün Viran Kapı adıyla ayakta durmaktadır.Bu kapıda 'ölümün girmesi yasaktır' yazdığı ve girişte muayene edilenlerden tedavisi mümkün olmayan ölümcül hastaların içeri alınmadığı bilinir. İçeri alınan hastalar, 650 metre uzunluğundaki kutsal yoldan yürür, bugün bile içilebilen şifalı sudan içer ve bununla yıkanır, daha sonra hastalığın tedavisine başlanırdı.     

    Buluntulardan,ameliyatların da yapıldığı anlaşılan Asklepieon'da ilaçla, bitkilerle, müzikle, su, çamur ve güneş banyolarıyla tedavi uygulanırdı. Galenos gibi ünlü hekimleri yetiştirdiği bilinen Asklepion'da tıbbın simgesi yılanlı sütun da bulunmaktadır. Asklepieon'da ayrıca, günümüzde de kullanılan 3500 kişilik bir tiyatro mevcuttur.  Bu ask1.jpg (9680 bytes)tiyatro, sarı kayalığın yontulması ile ortaya gelen yarım daire biçimindeki oyuğa oturtulmuştur. Su sızıntılarındanBergam02.jpg (21415 bytes) tiyatroyu korumak için de, alt katında kayaların oyulması ile bir kanal açılmıştır. Tiyatro ortasında bir koridor ile ikiye bölündüğü gibi, dikinede beş bölüme ayrılmıştır. 14 basamak oturağı bulunmaktadır.Oturma sıraları bugün ask2.jpg (6812 bytes)onarılmış olup, her yıl kermes şenliklerinde oyunlar verilmektedir. Basamakların en üstünde iyonik sütunlu galeri arkadan tiyatroyu sarar ve akustik özellik verir. Alt bölüm ile sahne arasındaki yarım daire biçimindeki alan, orkestra denilen yerdedir Tiyatronun sahne duvarı beş kapılı ve üç katlı idi. Tiyatronun çapı 60 metre olmaktadır. Loca önündeki Baküs heykeli eğlenceli yaşamın bir simgesiydi.

 

        ASKLEPİONDA TEDAVİask3.jpg (7027 bytes)
        Asklepiona inanarak,buraya şifa bulmaya gelen hastaların tedavisi,her şeyden önce temizlenerek, iyileşme amacı ile tanrıya dua edip,adak adadıktan sonra,uykuya yatıp,uykuda görülen rüyanın yorumlanması ve telkin esasına dayanıyordu.Şifalı kutsal su ve çamur banyoları,yararlı otlardan yapılan ilaçların yanısıra müzik,düzenlenen törenler ve temsiller tadavi yöntemleri olarak kullanılmıştır.
ask4.jpg (7824 bytes)Bu tedavi yöntemleri ve metotları özellikle rüya ile ilgili bilgilerin çoğu,kazılar sonucu ele geçen adak taşları ve yazıtlarınokunması sonucu öğrenilmiştir.İyileşmeyecek ağır hastalar ve doğumlar asla içeriye alınmazdı.Uzak yerlerden bitkin ve yorgun gelen hastalar propylon avlusuna alınır,muayene edilir,teşhis konur,iyi olacak gibiyse asklepiona girmesine izin verilirdi.Hekimler hastaya "yat,uyuyuncaya kadar dua et,Tanrı senin derdinin devasını sana bildirecektir.Ne görürsen,ne duyarsan bize anlat" diye telkin ederlerdi.