Make your own free website on Tripod.com

BERGAMA TARİHİ ESERLERİ

A
          ANASAYFA
          KIZILAVLU
          AKROPOL
          ASKLEPİON
          ALLİANOİ
          ZEUS
Derleyen :Dr.M.Cirban mcirban@ttnet.net.tr

SUYLA TEDAVİ MERKEZİ ALLIANOI

Allianoi, Helenistik Çağ sonrasında (İÖ.2.yy) Bergama'nın 18 kilometre kuzeydoğusunda kurulmuş. MS. 2. yüzyılda büyük gelişme gösteren Allianoi,"Sağlık Tanrısı Asklepois"in yurdu olarak biliniyor.

allanoi1.jpg (12079 bytes)

         ASKLEPIOS Antik Grek mitolojisinde hasta insanlara şifa dağıtan,hekimliğin ve tıp biliminin tanrısıydı.Apolion oğlu Asklepiosu yarı at yarı insan olan Khiron'a emanet etti.Khiron ona okuma, yazma ve önemli hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların formüllerini öğretti.Asklepios un ünü kısa sürede yayıldı.Asklepios ölüleri de diriltiyordu.Zeus buna kızdığı için Asklepiosu öldürttü.Yunanlılar asklepiosun adını yaşatmak amacı ile aynı isimle sağlık merkezleri yaptılar.Allianoi de bunlardan biri.

 

 

 

 

 

Topraklarından 45 derece kükürtlü su çıkan şifa merkezi Atlianoi, bu özelliğiyle dünyanın dört merkezinden biri.Pergamon Krallığı'nın sayfiye yeri olan bölge,yıllarca Hydroterapi (suyla tedavi) merkezi olarak hizmet vermiş.      Yortantı Baraji'nın yapım aşamasında an tik değeri anlaşılan böl gede hızlandırılan kazı çalışmaları esnasın da , bölgenin Helenistik Çağ  'da kurulduğu ve en  parlak dönemini Roma İmparatorluğu Hadrian'la yaşadığını ortaya koydu, işte o zaman da kentin sağlık merkezi Asklepionlar'dan biri olduğu anlaşılmış. Allianoi'de Hadrian döneminde Anadolu'daki pek çok kent gibi büyük bir bayındırlık hareketi yaşanmış ve gösterişli bir Asklepieion haline dönüştürülmüş.Kazılar sayesinde Bergama, ikinci bir sağlık merkezine kavuşmanın dışında arkeleoji alanında bölgenin ve Türkiye'nin önemini daha da artıran Asklepieion kültürünün Anadolu'da yaygın olduğunu da kanıtladı.Allianoi'nin MS 11.yüzyılın sonuna kadar Bakırçay havzasında önemli bir sağlık yurdu olarak kullanıldığı ve Bergama Asklepieionu'nda yapılan psikoterapi tedavi merkezinden farklı olarak burada daha çok 'hydroterapi' uygulandığı yönündeki görüşler de güçlendi.
               Batı Anadolu'nun «en önemli termal kaynaklarından biri olduğu için toprak altındaki sayısız değerli eserle birlikte günümüze kadar ulaşmayı başaran Allianoi'yi su baskınlarından kurtarmak elimizde.

         Allianoi kurtulabilir

         Allianoi'yi sular altında bırakacak olan Yortanlı Barajı'nın gönderilen ödenekle ancak 5 yılda biteceği bildirilirken, baraj inşaatının durdurulması istendi."Ege'nin Zeugma" sı olarak anılan Allianoi Antik Kenti'ni sular altında allanoi3.jpg (11408 bytes)bırakacak Yortanlı Sulama Barajı'nın, her yıl 1.5 trilyon lira ödenek gönderilmesi halinde ancak 5afrodit.jpg (7515 bytes) yılda tamamlanacağı öğrenildi. Böylece Allianoi kentinin kurtulması için en az 5 yıl süre olduğu belirtildi. İzmir Baro Başkanı Çetin Turan da baraj inşaatının hemen durdurulmasını istedi.Ödenek yetersizliğinden gövdesinde ot biten, devletin enflasyonla mücadele programı yüzünden de az ödenek gönderilen baraj için 1999 yılında 300 milyar lira, 2000 yılında ise 500 milyar lira ödenek gönderildi. Gerçekleştiğinde 2 hektar başına 1.4 milyar liralık gelir artışı sağlayacak ve 67 milyon metreküp su hacmine sahip olacak

         Yortanlı Baraj, Bakırçay Kınık sulama projesi içinde yer alıyor. Toplam Proje tutarı 18 trilyon lira olan ve 1998'de yaşanan taşkında zarar gören barajın bugüne kadar yüzde 60'ı tamamlandı. Proje öncesi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ve DSİ Genel Müdürlüğü arasındaki protokolle baraj ödeneğinin yüzde 25'nin baraj gölü altında kalacak eski eserleri kurtarma kazısına ayrılması yüzünden de gelecek ödenek bölünüyor.

          Su tutar hale gelebilmesi için 6 trilyon liraya ihtiyaç duyulan Yortanlı Barajı'nın bu ödeneğin tamamı gönderildiğinde ancak bir yılda teknik kısımların tamamlanacağı ve geriye 500 milyar lira tutarında ince işlerinin kalacağı öğrenildi.  Yortanlı ve Çaltıkoru barajları, Kınık sol ve sağ sahil sulamasını kapsayan Bakırçay-Kınık projesinin bedeli 101.3 trilyon lira. Ancak 1999 yılı sonuna kadar proje için 13.5 trilyon lira harcandı. 2000 yılında tüm projeye 1.8 trilyon lira ödenek gönderildi. 12 yıldır kazılıyor


        Yortanlı Baraj gölü alanında kalan eski eserleri kurtarma çalışmaları Bergama Müze Müallanoi2.jpg (16908 bytes)dürü Ahmet Yaraş'ın başkanlığındaki bir ekip tarafından sürdürülürken, İzmir Baro Başkanı Çetin Turan da baraj inşaatının hemen durdurulmasını yoksa yeni bir Zeugma dramının da bu bölgede yaratıldığını söyledi.
Bergama'nın yaklaşık 23 kilometre doğusunda Bergama-İvrindi karayolunun üzerinde yapılan kazı çalışmalarıyla ortaya çıkarılan Allianoi antik yerleşmesi M.Ö 1 .yüzyılda Paşa Ilıcası ve çevresinde

kurulmuş. 1998-99 yılı kazıları sonucunda Helenistik Çağ, mimari, buluntularının yanı sıra özellikle M.S 2.yüzyıla ait pek çok arkeolojik eser ele geçirildi. Ayrıca kazılarda; çok sayıda heykeltraşlık eser, metal eserler, çanak çömlek, kandiller, kemik objeler, çok sayıda üzeri işlemeli cam eser, 1500 civarında altın, gümüş ve bronz sikke, en son olarak da 2. yüzyıl Roma döneminden kalma bir metre 60 santim uzunluğunda kırılmamış olduğu için büyük önem taşıyan mermer Afrodit heykeli bulundu.

       Bölgenin Zeugma kadar şansız olmadığını vurgulayan Müze Müdürü Yaraş, bir set yapıldığıallanoi4.jpg (12015 bytes) takdirde bölgenin antik çağdaki gibi sayfiye yeri olabileceğini söyledi. Allianoi kentinin yaklaşık 50 bin metrekarelik alana yayıldığını tahmin ettiklerini belirten Yaraş, bölgenin kurtarılabileceğini söyledi.  Biz şu anda küçük bir alanda restorasyon yapıyoruz. Ancak yıllardır sürdürülen kazılar sonrası artık tam bir kent görünümü ortaya çıktı. Mozaikler ve üst yapılar gün ışığında.  Eğer kentin önüne bir set çekilebilirse Allianoi kurtulur."

 

Bu güne kadar kazıda çıkanlar

Afrodit heykeli,iki asklepios başı,torsolsr,termal havuzlar,heykeltraşlık parçalar,dükkanlar,çeşme,şarap imalathanesi,seramik fırınları,antik kaideler.

(Müjde TEZEL)