Make your own free website on Tripod.com

 

baslik.jpg (3901 bytes)

BERGAMA KÜLTÜR VE SANAT VAKFI


1989 yılında aşağıda isimleri geçen bazı Bergama ileri gelenleri ve kuruluşların katkıları ile kurulan Berksav'ın asıl amacı  ;Kültür ve Sanat araştırılmasına, incelenmesine, oluşturulmasına, öğrenilmesine, öğretilmesine, korunmasına, kitlelere yayılmasına yönelik her türlü girişimde bulunmaktır

TELEFON: (0232) 6313591
FAKS: (0232) 6313650
VAKIF ADRESİ:Hükümet Cad. Avdan Ap. No 15/1 Bergama/ İzmir
VAKFIN KURUCULARI: Ahmet Gürbüz Bağana- Mustafa Pulcu- Macit Gönlügür- Akşit Tedik- Bergama Ticaret Odası- Bergamayı Sevenler Turizm Derneği- Rıza Aytekin Tanol- Nezihi Öztüre- Ali İhsan Süter- Mehmet Erol Hamancıoğlu- Vecihi Başar- Abdullah Yusuf Akıncı- Osman Döşemeci- Nihat Özçaban- Mehmet Halit Ersezgin- Abdullah Naci Uslu- Mehmet Kaya Alpergen- Efdal Önder- Yakup Kaşarcıoğlu.

Berksav'ın amaç ve görevleri şunlardır:

Kültür ve Sanatın,

  1. Araştırılmasına, incelenmesine,
  2. Oluşturulmasına
  3. Öğrenilmesine, öğretilmesine,
  4. Korunmasına
  5. Kitlelere yayılmasına

Yönelik het türlü girişimde bulunmaktır.

Berksav bu amaç ve görevlerini gerçekleştirmek için:

 1. Bergama kökenli veya Bergama'da bulunan her tür kültür mirasımıza sahip çıkmak.
 2. Özellikle folklörümüzü araştırmak, tanıtmak, bu konu ile ilgili kurslar, yarışmalar, gösteriler, konferanslar vb. düzenlemek veya düzenlenenlere katılmak.
 3. Bergama Kermes'ine katılmak veya düzenlenmesine katkıda bulunmak.
 4. Bergamalı gençlerden tıp, eczacılık, tarih, sanat tarihi, arkeoloji, turizm, müzik, kütüphanecilik, psikoloji dalında eğitim görüp de yardıma gereksinim olanlara burs vermek.
 5. Bergama'daki kültürel ve turistik yaşamı zenginleştirmeye yönelik her türlü toplantıyı (konferans, panel, sempozyum, forum, kurs, tiyatro, film gibi) düzenlemek.
 6. Aynı amaçları gerçekleştirmek için, tesisler açmak, öğrenic yurdu açmak, kiralamak, çalıştırmak, kiraya vermek ve devretmek.
 7. Aynı amaçla çalışan kamu tüzel kişilikleri (Yerel yönetimler, dernekler, odalar, vakıflar) ile işbirliği yapmak.
 8. Amaçlarını gerçekleştirmek için, taşınır ve taşınmaz mal edinmek, alım-satım yapmak, bağış ve vasiyet yoluyla verilen taşınır veya taşınmaz malları kabul etmek, sahip olduğu taşınmaz malları kiraya vermek, işletmek, ortaklık kurmak, kuruluşlarınca üretilen malları sergilemek, satmak.
 9. Amaçlarına uymak koşuluyla her türlü yayın ve yayımı yapmak.
 10. Yukarıda sayılmamakla birlikte, kuruluş amaçlarına ve bu senedin içeriğine aykırı düşmeyen, her türlü çalışmayı yapmak ve yaptırmaktır.
 11. Vakıf, her yıl bütçesinin belli bir yüzdesini burslara ayırır. Bursların işleyiş ve veriliş yöntemi yönetmelikle saptanır.

 

 

VAKFIMIZIN AÇMIŞ OLDUĞU KURSLAR.

Vakfımız, Binamızda bulunan resim sergi odalarından birisini Çeşitli Dallarda resim kursu verilebilecek bir atölye haline getirmiştir. Bu atölyemizde resme ilgi duyan Bergamalılara Resim Hocaları nezaretinden çeşitli dallarda resim kursları verilmektedir.

İleriki tarihlerde aynı binamızın başka bir bölümünde çeşitli Estürmanları içeren müzik kursunun verilmeside düşünülmektedir.

VAKFIMIZIN HER YIL AÇTIĞI SERGİLER.

Vakfımız her yıl 14 eylül de başlayarak bir hafta devam eden ANILARDA BERGAMA isimli Fotoğraf sergisini açmaktadır.Ayrıca, her yıl aralık ayında başlıyan Vakıf haftası ile Bergama kermesinde Vakfımızın sergi salonlarında Karma resim sergisi ve El becerilerini içeren Sergiler açılmaktadır. Bu sergilere çalışmalarıyla her sanatçı katılabilir.

VAKIF KİTAPLIĞIMIZ VE NOTA BİRİKİMİMİZ.

Vakfımızın kendi bünyesinde çeşitli kültür yayanlarını içeren bir kitaplığı ve ege yöresi ile Bergamaya ait Halk Türkülerine ait Nota dökümanları ve Bergama halk oyunları ile ilgili kasetleri vardır.

VAKIF ANI ORMANI

Vakıfımızın, Bergamanın Kaşıkçı sırtlarında 1500 Fıstık çamından oluşan bir anı Ormanı vardır. Bu anı ormanımıza her yıl gerekli bakımı yapıyor ve ağaç sayısını çoğaltıyoruz. Anı ormanımız Bergamadaki emsallerinin en iyilerinden biridir.

RESTORASYON ÇALIŞMALARIMIZ

Vakıfmız Bergamanın Tarihi ve kültürel Değerlerine devamlı sahip çıkmaktadır.

Bu nedenle Bergamada bulunan ve türünün en iyi örneklerinden biri olan Bedestan'a gerekli önemi vermektedir. Butarihi yapıt Bergamada Şadırvan caddesindedir. Döneminde burası alışveriş merkezi olduğu için bedestan adını almıştır.

Kitabesi yoktur. Yapı tarzına ğöre 16. Yüzyıl ile 17. Yüzyıl arasında yapılmış olduğu anlaşılmaktadır. Bu değerli yapıtın restore işlemlerinde Vakıfımızın katkıları küçümsenmiyecek kadar büyüktür. Vakfımız gösterdiği bu özverili çalışmalarrının sonucunda kısa bir süre sonra bu Bedestanı Bergamaya kazandıracaktır.

Bunun haricinden Bergama Göçbeyli yolu üzerinde 1290 yılında Kafkasyadan gelen bir aile tarafından yaptırılan Tarihi Apan çeşme günümüze kadar gelmiştir. Ancak bundan bir süre önce yapılan yol genişleme çalışmalarında bu tarihi çeşmeyi yıkmaya başlamışlar. Bunu farkeden Vakfımız hemen olayla ilgilenmiş. Çeşmenin kendi orijinal taslarını toparlıyarak aynı mevkide yalnız yolun biraz daha içinden kalacak şekilde Aynı Mimari yapıyı koruyarak yaptırmış ve hala korumaktadır.

VAKFIMIZIN YAPTIRACAĞI KIZ ÖĞRENCİ YURDU

Vakfımız Bergama Ertuğrul Mah. 2. Sokaktaki 66. Ada. 9. Parselde bulunan arsasının üzerinde bir kız Öğrenci Yurdu yaptıracaktır. Yurt yapımı için tüm Bürokratik işlemleri'in son aşamasına gelmiştir. Kısa bir süre sonra Bergamada eksikliği hissedilen öğrenci yurdunun inşasına başlıyacaktır.Yurt faaliyete geçtiğinde Bergamada hissedilen bu eksiklik Vakfımız tarafından giderilmiş olacaktır.

Bu tür çalışmalar hep maddiyatla olduğu için vakfımız sıkıntıya düşmemek için şartlı ve şartsız tüm bağışları kabul etmektedir.

VAKFIMIZIN BUNDAN SONRAKİ YAPACAĞI ÇALIŞMALAR:

 1. Güçümüzün sınırları içinde, Bergama’da bulunan tarihi yerlerin restoresi ve korunması çalışmaları.
 2. Restore edilenlerin halkın kullanımına açılması.
 3. Bergama’da Vakfımız tarafından bir Cumhuriyet Müzesi kurulması.
 4. Bergama Belletenlerinin her yıl çıkarılması.
 5. Vakfımızın gerçekleştireceği anı ormanını daha da genişletmek.

anasayfa