Make your own free website on Tripod.com

   GENEL BİLGİLER
            Rakamlarla  Bergama

        BAKIRÇAY OVASI:

         Bakırçay Ovası dar anlamıyla Soma yakınından başlar, denize kadar uzanır. Geniş anlamıyla Bakırçay Ovası, Kırkağaç Ovası'nı da içine alarak doğuya doğru yönelir. Bu durumda ovanın uzunluğu 80 km.ye varır. Ovanın genişliği ise Soma dolaylarında 4 km.yi geçen en dar yöreyi oluştururken Kırkağaç Ovası'nda 10 km.ye kadar genişler. Bakırçay Ovası, 15 km.ye ulaştığı Kınık Ovası ile ününe yakışır bir görünüm kazanır. Böylece yer yer daralıp genişleyen Bakırçay Ovası, Kırkağaç Ovası gibi. Bakırçay Ovası'nın Bergama batısında kalan bölümü denizden 25-50 m., bunun doğusunda 80-100 m. yükseklik kazanmaktadır.
               Ovanın doğu, güney ve kuzey bölümleri volkanik örtülerle karışık neojen platolarla yükselir. Bu neojen platolardan biri Kırkağaç ve Akhisar Ovalarını birbirinden ayırır, Eğrigöl Tepesi yöresindeki hendekler güney ve güneybatı ayrım kesiti oluştururlar, Bu hendekten Bakırçay'ın bugünkü kolu geçmekte fakat alt kısımları bunun içine giren neojen ve tüf tepeleri tarafmdan darlaştırılmaktadır. Bakırçay Havzasının çöküntü hemdeğinin üstünde pramit biçiminde yükselen ve serpilmiş durumda birçok tepecikler bulunmaktadır. Bunlardan Eğrigöl Tepesi sert karakava olup diğerleri ise andezitten oluşmuştur. Denize doğru sıralanmış olan bu tepecikler şunlardır: Kalarga, Değirmentepe, Patartape, Baklatepe, Reistepe, Memelitepe, Yaylatepe, Pamuktepe ve Karadağ.
               Poyracık ve Kınık yöresinde şistler, gravakkeler ve mermerimsi kalkerler, Zeytindağ bölgesinde de permakarbon kalkerleri vardır. Tekkeköy, Eğrigöl, Armağanlar, Sindel tarafları ise volkanik materyallerden ve neojen kalkerlerden oluşmuştur.
              
Bakırçay Ovası'nın doğal yapısını inceledikten sonra diğer özelliklerine geçebiliriz:
           Bakırçay Ovası yukarıda da değindiğimiz gibi Bakırçay'a karışan bir çok çayların da varlığı göz önüne alındığında sulak bir ovadır. Örneğin Bakırçay, yönünü batıya doğru verirken Kırkağaç'ı solunda bırakır. Kuzeye doğru Kırkağaç Ovası'ndan Soma boğazına girerken Aksuyu alır, buradan batıya döner. Soma Ovasindan geçerken en büyük kolu olan ve kuzeyden gelen Yağçıllı Deresi ile birleşir. Böylece Kınık ve Turanlı Ovalarına girer. Bu ovada sırasıyla; kuzeyden Menteşe, Ilıca, güneyden Karadere, Kırkgeçit ve Gümüş Derelerini alır. Güneye yönelip Bergama Ovası'na ulaşır. Burada kuzeyden Kestel, Bergama, güneyden Sinır Derelerini alır ve Zeytindağ Ovası'na girer. Burada da kuzeyden Boğazasar (Sanazmak) Deresiyle birleşir ve batıya yönelir. Çandarlı Ovasından Dalyan Gölü nün ortasında yapılan taş sedler arasından Ege Denizine dökülür.
            Bakırçay Havzası'nın yüzölçümü 3200 kilometrekaredir. Bu alanın 2400 kilometrekaresi ağaç çalılarla kaplanmış dağ, tepe, 250 kilometrekaresi yamaç ve 550 kilometrekaresi ovadır.
Bakırçay Havzası'nın ünlü ovalarını Bakırçay'ın akışı yönünde sırayla şöyle sayabiliriz: Gelemhe, Karakurt, Kırkağaç, Soma, Kınık, Turanlı, Bergama, Zeytindağ ve Çandarlı Ovalarıdır. Bergamânın en ünlü ovaları ise doğuda Vakıflar Ovası, güneyde Eğrigöl Ovası, Bülbüllü Ovası ve Bakırçay ile Manisâ ya doğru açılan Araplar Ovasıdır.