Make your own free website on Tripod.com

   GENEL BİLGİLER
  Rakamlarla  Bergama
       "Küçük Asya'nın en ünlü ue muhteşem şehri Bergama'dır."

        Cainus Plinius Secundusharita.jpg (15354 bytes)

         Bergama, Ege bölgesinin kuzey batısında İzmir iline bağlı bir
ilçedir. II merkezine uzaklığı 107 km. ve deniz kıyısına uzaklığı 30
km.dir. 1688 KM lik ilçe sınırları içerisinde 114 köy, 6 bucak ve merkez dahil 6 belediye bulunmaktadır. Bu köylerin 65'i orman köyü olup,ilçe merkezinde 18 mahalle vardır. 2000 yılı verilerine göre; (içenin toplam nüfusu 105.845'dir.

        39.07 kuzey-27.12 güney enlemterinde yer alan Bergama,
kuzeyinde Madra Dağı, güneyinde Yuntdağı île çevrili Bakırçay
havzasında kurulmuştur. Bakırçay ovasının uzunluğu 45 km. genişliği
ise, 15-20 km. arasında değişir, ilçe merkezinin rakımı 65m.,akropol tepesi 331 olup
ilçenin en yüksek noktası 1344 m. olan Maya tepesidir.

        Kentin batı sınırı Bergama Tarihinin en eski kalesi sayılan Teuthrania'yı taşıyan ünlü kalarga tepesi ile sınırlanır.Paşa ılıcası yanındaki eski Bergama antikitelerini taşıyan madra silsilelerinden Çamlıtepe ve buradan güney doğuya doğru uzun bir derinlikte ve ortasından Bakırçay  geçen verimli bir ova açılmış bulunmaktadır. İlçenin
doğusunda Manisa ili ve Kınık ilçesi, güneyinde Manisa ve Menemen
ilçesi, batıda Dikili, kuzeyde Balıkesir ve güneybatıda Ege denizi ile
çevrili ilçede tipik Akdeniz iklimi hakimdir.
bgenel.jpg (16530 bytes)
         Bergama ekonomisi agırlıklı olarak tarıma dayalıdır. Tarımsal
üretim bakımından izmir'in en gelişmiş ve zengin ilçesidir. İlçenin
45396 hektarı tarıma elverişli alanlardır. Verimli Bakırçay ovasında
tütün, pamuk, zeytin ve üzüm yetiştirilmektedir. Kozak yaylasında
çam fıstığı önemli bir gelir kaynağıdır. Son zamanlarda mantar
üreticiliği de önem kazanmıştır ilçenin 14.242 hektarlık alanında ise
hayvancılık yapılmaktadır. Günümüzde özellikle dağ köylerinde
analık önemli bir geçim kaynağıdır...

         Yer altı zenginlikleri olarak, perlit rezervi, linyit, granit ve taş
ocakları, altın madenleri, doğal kaplıca suları ve su kaynakları
yönünden zengin bir bölgedir. Turizm ve halıcılık diğer önemli gelir
kaynaklanndandır.
   

           Bergama İzmir'e 110 km, Dikili'ye 27 km., Kınık'a 17, Soma'ya 42 km. ve Çandarlıya 30 km. uzaklıktadır